Lékař léčí, příroda uzdravuje
  

abcFitness.czOnemocnění a léčba › Profesionálové, odborníci


WEBY URČENÉ ODBORNÍKŮM
www.medicabaze.cz

Internetové stránky odborného online lékařského slovníku. Stránky jsou určené zejména lékařům. Návštěvníci zde mohou nalézt výklady lékařských termínů a hesel nebo využít on-line nákupu publikací z nakladatelství Triton. Lze vybírat z řady odborných titulů např. z oblasti anesteziologie a resuscitace, alergologie, Farmakologie, chirurgie, imunologie, infekčních a tropických nemocí, neurologie a neurochirurgie, oftalmologie, onkologie, pediatrie, stomatologie atd. K dispozici je na stránkách též přehled osobností ze světa medicíny.


www.cuni.cz

Oficiální stránky výukového portálu 1. LFUK. Internetové stránky, na kterých uživatelé mohou nalézt uveřejňované plné texty článků, výukových prezentací, přednášek a pedagogických děl, elektronických výukových autorských a didaktických materiálů a multimediálních učebních pomůcek, další elektronické dokumenty pro podporu prezenčního a distančního studia lékařských a zdravotnických oborů na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dokumenty jsou zde dostupné buď volně, nebo po přihlášení určité skupině uživatelů. K dispozici je též archiv výše dokumentů a materiálů.


www.ksrzis.cz

Internetová prezentace KSRZIS má za cíl informovat o činnosti této organizace a jejím praktickém přínosu nejen pro odbornou veřejnost. Jedná se o organizační složku státu, která je v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví. Toto středisko vzniklo 1. ledna 2004 a zajišťuje zavádění, rozvoj a provoz informačních systémů. Návštěvníci stránek zde mohou nalézt odkazy na Národní zdravotní registry, Registry hygienické služby a Specializované zdravotnické informační systémy.


www.wikiskripta.eu

Internetové stránky se studijními materiály zejména pro potřeby studentů českých a slovenských lékařských fakult. Studenti zde mohou nalézt praktické informace a podklady ke zkouškám ve svých studijních oborech. Jedná se např. o studijní materiály pro anatomii, biochemii, oční lékařství, dermatologie atd. Na stránkách je také praktický průvodce studiem na jednotlivých lékařských fakultách v České republice.


www.mzcr.cz

Stránky provozované Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Internetové stránky obsahující informace o zdravotnických resortních organizacích spadajících pod činnost nebo dozor Ministerstva zdravotnictví ČR. Mezi uvedené organizace patří např. státní ústavy, centra, fakultní nemocnice, krajské hygienické stanice, psychiatrické léčebny aj. Vyhledávání je též možné i podle krajů. Dále je na stránkách možnost využít odkaz na další portály nebo aplikace jako jsou hlukové mapy, očkovací kalendář, přehled léků nebo evidence zdravotnických pracovníků. Mimo výše uvedené lze získat informace o agendě a činnosti resortu zdravotnictví, pro zdravotníky, životní situace nebo rejstřík zdravotnických zařízení.


www.medicainfo.cz

Internetové stránky společnosti Medica info, s.r.o. Firma je vydavatelem a provozovatelem Katalogu zdravotnických potřeb a jejich dodavatelů v ČR. Poskytuje dále informační činnost včetně průzkumu trhu v oblasti zdravotnictví, poradenské a konzultační služby, zprostředkování komplexní prezentace včetně propagačních, inzertních a reklamních služeb. Na stránkách se lze s uvedenými projekty blíže seznámit.www.zdravky.cz

Oficiální internetové stránky Zdravotnických novin. Internetové stránky periodiky Zdravotnické noviny, jež zahrnuje odborné fórum zdravotnictví a sociální péče. Noviny přinášejí zpravodajství věnované zdravotnictví, klinické medicíně a sociální péči v České republice i zahraničí. Součástí Zdravotnických novin jsou dvě stálé přílohy: Lékařské listy a Kongresový list. Na stránkách lze pravidelně sledovat aktuality a číst odborné články, využít infoservisu VZP nebo si objednat předplatné.


www.zdravcentra.cz

Internetový portál o zdraví, zdravotnictví a léčivech pro laiky i odborníky. Hlavní funkcí stránek je možnost vyhledávání ve zdravotnických zařízeních. Lze dohledat praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, ambulantní specialisty, lékárny, a další zdravotnické instituce či služby. Cílové zdravotnické zařízení lze vyhledat podle kraje nebo města.


www.prolekare.cz

Rozsáhlý informační zdroj pro lékaře. Webové stránky věnované lékařské profesi, na kterých mohou odborníci ze světa lékařství nalézt praktické informace pro svou medicínskou praxi. K dispozici je řada odborných článků zaměřující se na lékařské zákroky a jiné medicínské postupy, nabídka pracovních pozic z celé České republiky a také zahraničí, nabídka lékařských časopisů včetně mezinárodních nebo pořádané odborné kongresy pro lékařskou komunitu.


www.slovniky.cz

Internetové stránky velkého lékařského slovníku online s tematickým rozdělením pro širokou veřejnost a pro lékařské pracovníky ve zdravotnictví. K dispozici je uživatelům přehledný seznam termínů a pojmů z oboru lékařství s možností hledání podle abecedy. Tato online verze doplňuje vydání velkého lékařského slovníku na knižním trhu. Návštěvníci stránek také mohou využít online nákupu publikací se širokou nabídkou titulů z oblasti zdraví, medicíny a lékařství.


www.cmkos.cz

Oficiální internetové stránky Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Odborový svaz je členem Českomoravské konfederace odborových svazů a evropských i celosvětových organizací, jež sdružují odboráře z veřejných služeb a veřejné správy. Úzce spolupracuje s ostatními odborovými subjekty a s občanskými sdruženími. Návštěvníci stránek se mohou dozvědět informace o činnosti Svazu, personální složení, přehled odborových svazů podle krajů v ČR, aktuální informace pro členy a odborové organizace, možnosti profesního vzdělávání, semináře, legislativní sekci zaměřenou na pracovní právo, sociální služby, zdravotnické právo či sociální zabezpečení. Dále jsou zde uvedeny aktuální projekty a mezinárodní činnost.


www.jama.org

Oficiální stránky prestižního časopisu JAMA. Internetové stránky Odborné peridiky americké lékařské asociace. Jedná se nejrozšířenější lékařský časopis na světě, vydávaný jednou týdně společností AMA. Jeho online verze je volně k dispozici institucím v rozvojových zemích. Návštěvníkům stránek jsou k dispozici informace o aktuálním vydání a přehled již vydaných čísel, možnost pravidelného odběru, práce lékařů, nebo sekce určená autorům článků.


www.cstl.cz

Cílem stránek je seznámit širokou veřejnost s činností České společnosti tělovýchovného lékařství. Návštěvníci zde mohou zjistit informace o činnosti a koncepci této společnosti, pořádané kurzy, konference a sjezdy. Praktický je seznam tělovýchovných a sportovních lékařů nebo informace o odborném časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Tento časopis publikuje originální vědecká sdělení, referáty, kazuistiky a krátká sdělení z oboru tělovýchovného lékařství a podobných oborů, které obsahují nejnovější poznatky z oblasti pohybové aktivity zdravých, zdravotně oslabených a nemocných osob (sport, zátěžová funkční diagnostika, sportovní traumatologie, rehabilitace, primární a sekundární prevence).


www.zdn.cz

Oficiální internetové stránky Zdravotnických novin (Mladá fronta a.s.) Hlavní náplní jsou aktuální zdravotnická témata pro odbornou a zároveň širokou veřejnost. Návštěvníci zde mohou nalézt denní zprávy, komentáře a analýzy, rozhovory, oborové speciály, možnosti vzdělávání ve zdravotnických oborech, pracovní příležitosti nebo katalog ordinací či firem vykonávající činnost v oblasti zdravotnictví. Praktická je také možnost zakoupení zdravotnických titulů či informace o pořádaných konferencích a seminářích.


www.tul.cz

Oficiální podstránky Technické univerzity v Liberci. Internetové stránky seznamují návštěvníky s činností Ústavu zdravotnických studií při Technické univerzitě v Liberci. Uchazeči o studium zde mohou najít informace o vybraných zdravotnických oborech. Pro stávající studenty jsou zde zveřejněny aktuality o výuce, legislativní materiály a další praktické informace o studiu. Dále jsou zde uveřejněny zahraniční stáže, projekty a granty, pořádané konference nebo seznámení s Muzeem ošetřovatelství a medicíny.


www.solen.cz

Internetové stránky firmy Solen - vydavatelství odborných lékařských časopisů. Vydávané odborné materiály jsou zaměřeny na lékařskou praxi a jsou určeny odborníkům a pracovníkům z daných oborů. Mezi vydávaná periodika patří např. Interní medicína pro praxi, Pediatrie pro praxi, Psychiatrie pro praxi, Neurologie pro praxi a Urologie pro praxi, Intervenční a akutní kardiologie, Medicína pro praxi a Praktické lékárenství. K těmto zavedeným titulům přibyly V roce 2007 Dermatologie pro praxi a Onkologie. O rok později začalo nakladatelství vydávat časopis Endoskopie. Na přání prof. Jezdinského převzala společnost Solen také vydávání prestižního časopisu Klinická farmakologie a farmacie. Součástí činnosti nakladatelství je také pořádání odborných lékařských kongresů a sympozií. Na stránkách se také nachází přehled vzdělávacích akcí, nabídka služeb a odkaz na e-shop.


www.aprcz.cz

Internetové stránky Asociace pracovníků v regeneraci. Jedná se o profesní společenskou organizaci, která sdružuje sauny, bazény, maséry, poskytovatele regeneračních služeb, projektanty, školicí střediska a dodavatele produktů zdravého životního stylu. V souvislosti s touto činností jsou pořádány odborné semináře a konference. Na internetových stránkách lze nalézt informace o této asociaci a její činnosti, možnosti členství a probíhající akce. K dispozici je i seznam stávajících členů.


www.uzis.cz

Zřizovatelem ÚZIS ČR je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Hlavní činností ÚZIS ČR je úzká spolupráce se zdravotnickými zařízeními (nemocnice, sdružení lékařů, lékařské společnosti apod.), zdravotními pojišťovnami a dalšími organizacemi v oblasti zpřesňování obsahu Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a následném využití sbíraných dat. Na mezinárodní úrovni spolupracuje ÚZIS ČR zejména s organizacemi WHO, OECD, OSN, EUROSTAT a dalšími. Na stránkách lze najít knihovnu publikací, registr zdravotnických zařízení, výkazy a vybrané statistické ukazatele zdravotnické situace v ČR od roku 1995.


www.who.cz

Oficiální stránky kanceláře World Health Organization (WHO) v České republice. Uživatelé mohou na těchto internetových stránkách nalézt informace o samotné WHO, její struktuře, základních orgánech, generálních ředitelích včetně praktických odkazů. Na hlavní straně se nachází přehled nejdůležitějších novinek a událostí spojených s činností této organizace určených pro veřejnost. Návštěvníci portálu se také mohou dozvědět více informací o činnost WHO v České republice, seznámit se s vybranými lékařskými publikacemi online a s projekty a programy této instituce.Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

Portál abcFitness.cz neprosazuje žádnou konkrétní léčbu, zdravotní péči nebo životní návyky. Všechny informace publikované na tomto portálu jsou určeny výhradně k rozšíření obecné informovanosti jednotlivých uživatelů. Portál abcFitness.cz nenese žádnou odpovědnost za přesnost, pravdivost ani aktuálnost publikovaných údajů. Každý uživatel portálu nese za případné využívání zde publikovaných informací pouze svou vlastní odpovědnost, ať už publikované informace mají charakter určitého doporučení, či nikoli.


Zpět na začátek stránky