Lékař léčí, příroda uzdravuje
  

abcFitness.czOnemocnění a léčba › Pacient versus lékař


PACIENT VERSUS LÉKAŘ
www.szpcr.cz

Oficiální stránky Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) sdružuje všech 7 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice. SZP ČR má za cíl hájit zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče se zaměřením na zkvalitňování služeb svých klientů. K dispozici jsou návštěvníkům stránek sekce o pojišťovnách, informace z tisku, mezinárodní konference, semináře nebo povinné očkování.


www.abecedalekaru.cz

Internetový katalog lékařů, který obsahuje ucelený seznam lékařů v České republice. Hlavním cílem projektu je nalézt veškeré dostupné informace o hledaném specialistovi. Každý má možnost přidat svou zkušenost s konkrétním lékařem. Lze vyhledávat podle sídla lékaře nebo podle specializace, např. ze stomatologie, onkologie, alergologie a imunologie, diabetologie, otorinolaryngologie, urologie, makrobiologie atd.www.prvnikrok.cz

Projekt je podporován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Internetové stránky určené nejen pro osoby se zdravotním postižením, ale také např. pro rodinné příslušníky takto znevýhodněných lidí. Pro návštěvníky stránek je připravena mj. sekce databáze, ve které lze nalézt nabídku zdravotnických pomůcek a služeb a informačních materiálů, např. knihy, edukační brožury, časopisy či audiomateriály se zdravotní tématikou. V sekci adresář lze nalézt rozsáhlý seznam organizací, nemocničních zařízení a firem působících v oblasti péče o zdravotně postižené občany. Na stránkách je také možné využít odborné poradny.


www.znamylekar.cz

Internetové stránky přinášející žebříček lékařů v České republice z řad pacientů. Databáze obsahuje více než 200 000 názorů. Lékaři jsou dobře dohledatelní podle zaměření nebo krajů. Uživatelé zde mohou nalézt např. žebříček chirurgů, gynekologů, kožních lékařů, neurologů, očních lékařů, ortopedů, praktických lékařů, psychiatrů, psychologů, stomatologů, veterinářů a ostatních odborných lékařů. Své zkušenosti s lékaři mohou přidávat všichni uživatelé stránek.


www.vzp.cz

Archiv časopisu Zdraví plus - časopisu VZP ČR. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (VZP ČR) vydává pro své klienty oblíbený časopis Zdraví plus. Na tomto místě mohou čtenáři nalézt jeho archív včetně jeho předchůdce, který nesl titul Svět pojištěnce. Lze jej stáhnout v elektronické podobě ve formátu PDF.


www.vzp.cz

Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (VZP ČR). Všeobecná zdravotní pojišťovna vydává pro své klienty praktický časopis s názvem Zdraví plus. Na těchto stránkách si jej klienti mohou uložit do svého PC a prohlédnout v elektronické podobě. Dříve byl známý pod názvem Svět pojištěnce. Čtenáři zde mohou nalézt praktické a užitečné informace pro své zdraví. K dispozici jsou i dřívější vydání tohoto časopisu.


www.pacienti.cz

Oficiální internetové stránky Svazu pacientů České republiky, které informují návštěvníky o své činnosti. Svaz pacientů patří mezi členy Mezinárodní aliance pacientských organizací IAPO se sídlem v Londýně. K hlavním činnostem patří součinnosti při přípravě zákonů, vyhlášek a předpisů ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, zastupování pacientů v dozorčích radách zdravotnických zařízení nebo se aktivně účastní jednáních Zdravotního a sociálního výboru Poslanecké sněmovny a v zájmu pacientů předkládá doporučení k návrhům zákonů. Svaz také poskytuje bezplatnou poradnu pro pacienty. Na internetových stránkách lze nalézt aktuální dění v oblasti zdravotnictví, aktuality o konaných mítincích, zprávy a stanoviska.


www.cmu.cz

Centrum mezistátních úhrad (CMU) je důležitým orgánem České republiky pro oblast zdravotní péče. Reprezentuje český systém zdravotní péče ve vztahu k 35 zemím. Vzniklo v roce 2001 na základě výzvy k založení a následného pověření ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR. CMU je jedinou institucí, sdružující všechny české veřejné zdravotní pojišťovny. Řeší otázky týkající se poskytování zdravotní péče v rámci mezinárodního práva. Na činnosti této instituce významnou měrou také podílí zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí. Na internetových stránkách lze nalézt konkrétní informace o této instituci, její činnosti, informace pro pojištěnce, zdravotnická zařízení a zdravotní pojišťovny.


www.lkcr.cz

Oficiální stránky České lékařské komory. Česká lékařská komora je samosprávná profesní organizace lékařů a byla zřízena zákonem č. 220/1991 Sb. České národní rady. Členem Komory musí být každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči. Návštěvníci stránek zde mohou navštívit např. sekce určené pro lékaře, kde jsou k dispozici dokumenty, legislativa, formuláře nebo registr členů. V sekci pro veřejnost lze nalézt mj. seznam lékařů. Samostatnou sekci tvoří vzdělávání, kde je možné se seznámit se vzdělávacími akcemi, organizacemi akreditovanými Českou lékařskou komorou ke vzdělávání nebo pořádanými kurzy.Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

Portál abcFitness.cz neprosazuje žádnou konkrétní léčbu, zdravotní péči nebo životní návyky. Všechny informace publikované na tomto portálu jsou určeny výhradně k rozšíření obecné informovanosti jednotlivých uživatelů. Portál abcFitness.cz nenese žádnou odpovědnost za přesnost, pravdivost ani aktuálnost publikovaných údajů. Každý uživatel portálu nese za případné využívání zde publikovaných informací pouze svou vlastní odpovědnost, ať už publikované informace mají charakter určitého doporučení, či nikoli.


Zpět na začátek stránky